Gofry v Computeru

Gofry z České znají pouze Brňáci a už se dostalo i do Computeru. Je třeba šířit osvětu i za hranice města, žeáno.

Související obrázky

#brno

Editor duchaplností