Jak jsem se stal autoritou jisté petice v České Třebové

Čas od času své jméno ve všech pádech progooglím, abych se dozvěděl, kolik článků o mně zase kdosi vytvořil na Abclinuxu a dalších. Tento úlovek je ovšem natolik exotický, že snad začnu citace svého jména vážně sbírat.

Vysvětlení: V České Třebové mají před nádražím zajímavou sochu Jana Pernera, železničního stavitele a šéfa české části výstavby Severní dráhy císaře Ferdinanda. Shodou okolností to byl můj pra-pra-pra-prastrýc, to zde ale nehraje roli, na patnáctém koleni jsme totiž už beztak všichni navzájem příbuzní.

Genealogie je tedy vcelku legrační a zajímavá a jako velmi pochybná a bezvýznamná autorita tak mohu posloužit ještě u podobných petic k sochám pra-pra-prastrýce Aloise Rašína, pra-pra-pra-prastrýce Antonína Friče nebo třeba pra-pra-pra-pra-prabratrance Petra Bezruče.

Pokud si chcete potvrdit svoji vlastní bezvýznamnost (jako já), sezóna v matrikách státních oblastních archivů právě začíná. Možná se potkáme třeba v Zámrsku :-)..

Vaše (ducha)plnosti

"že se na příšeru přijede podívat" :Dnapsal/a AdamiX, 12.03. 11' v 19:01:14

Není to na matrice pěkně mastné? :)napsal/a Ginny, 13.03. 11' v 01:27:51

Editor duchaplností