Live Documents je sexy webkancelář

Live Documents je kompletně napsaná ve Flashi a umí spoustu věcí. Snad až na českou korekturu. Škoda. Bleskovka na Živě napoví víc.

Editor duchaplností